Utváříme budoucnost pomocí moderních technologií

Naše aktivity

O nás

XR Institute s.r.o. (Extended Reality Institute) je vědecko-výzkumná organizace, která se od roku 2019 orientuje na aplikovaný výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj v nejnovějších technologických oblastech.

Hlavní zaměření je na oblasti virtuální a rozšířené reality a ergonomie. Svojí činností pokrýváme zejména sektor průmyslové výroby, nicméně dále působíme v oblastech logistiky, administrativy, zdravotnictví, školství a bezpečnostních složek.

Mezi naše komerční služby patří: Vývoj zakázkových softwarových aplikací a informačních systémů. Poradenství a analýzy v oblasti průmyslového inženýrství a optimalizace průmyslové výroby. Procesní optimalizace a standardizace. Testování produktů.

Náš cíl

Naše aktivity realizujeme za účelem zvýšení kvality života a celkového zdraví populace. Naším cílem je zvýšit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe našeho regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie.

Náš příběh

Začali jsme jako úspěšný startup Západočeské univerzity. Náš zápal a vytrvalost nás dostaly na pozici jedničky v oblasti ergonomie a virtuální reality v Čechách, s ambicí stát se nositelem inovativních řešení na mezinárodní úrovni.

Podařilo se nám

Výzkumná infrastruktura

Laboratoř virtuální a rozšířené reality

V naší laboratoři virtuální a rozšířené reality máme k dispozic řadu technických zařízení s jejichž pomocí jsme schopni vyvíjet a testovat aplikace odpovídající posledním trendům. Nedílnou součástí je i softwarová podpora.

Laboratoř ergonomie

Naše laboratoř ergonomie a ochrany zdraví při práci disponuje certifikací Státního zdravotního ústavu. S využitím posledních moderních technologií posouváme výzkum v ergonomii na novou úroveň.

Řešené projekty

Zobrazit vše

Spolupracující organizace

Státní správa

Výzkum a vývoj

Další instituce a podniky

Mezinárodní spolupráce