Vývoj softwarové platformy pro distanční správu aplikací ve virtuální realitě - FX04030040_3287

Cílem projektu je vývoj softwarové platformy pro vzdálenou správu aplikací virtuální reality a headsetů.

Doba řešení: 1/2023 - 12/2024

Program: The Country for the Future

Rozpočet projektu: 4.268 tis.

Hlavní řešitel: XR Institute s.r.o.

Partneři: nejsou

Anotace: Cílem projektu je vyvinout softwarovou platformu pro vzdálenou správu aplikací virtuální reality a headsetů. Platforma poběží na cloudovém řešení a bude využívat technologie 5G. Skládat se bude ze dvou hlavních částí, a to administrátorské a klientské, které v rozdílné míře umožní správu klientů, konkrétních uživatelů, řazení aplikací do playlistů, jejich aktualizaci a mnoho dalších funkcí. Platforma zlepší uživatelskou přívětivost a zpřístupní virtuální realitu širšímu spektru uživatelů.

Výstupy projektu: IV – Nový nebo podstatně zdokonalený výrobek zavedený na trh

Future logo banner.png