Školení záchranného systému ve virtuální realitě - FX02030032

Cílem projektu je vývoj VR aplikací pro vzdělávání a trénink příslušníků složek integrovananého záchraného systému.

Doba řešení: 8/2020 - 2/2023

Program: The Country for the Future

Rozpočet projektu: 7.995 tis.

Hlavní řešitel: XR Institute s.r.o.

Partneři: nejsou

Anotace: Tento projekt byl zaměřen na oblast vzdělávání složek integrovaného záchranného systému s pomocí virtuální reality (VR). Při diskusích se záchranáři, lékaři, hasiči a vojáky byl odhalen mimořádný potenciál této technologie pro školení záchranného systému, a to jak při preventivní přípravě, tak při operativním řešení krizových situací. Pandemie nemoci COVID-19 či obdobných virových onemocnění jsou příkladem situací, pro které lze velmi rychle a efektivně školit vybrané složky záchranného systému bez osobního kontaktu a tedy bez rizika nákazy. Pro začlenění tohoto typu vzdělávání do běžné praxe je však potřeba navrhnout, vytvořit a zavést inovační postupy školení využívající VR, určené jak pro preventivní přípravu, tak pro operativní doškolení záchranářů. V projektu byla řešena jako obsahová, tak i technická stránka inovovaných školících postupů ve VR. Výstupem projektu je soubor aplikací virtuální reality zaměřený na nácvik postupů při mimořádném ohrožení osob při autonehodě a v případě aktivního střelce. Dále byly vytvořeny aplikace pro nácvik postupů při výskytu vysoce nakažlivé nemoci, při hašení požárů a pro obsluhu automatizovaného externího defibrilátoru a plicního ventilátoru. Tyto aplikace byly následně komerčně využity pro školení zdravotníků a hasičů a to buď formou zakázkového školení, nebo prodejem licence k softwaru, s jehož pomocí lze tato školení provádět.

Výstupy projektu: IP – Nový nebo podstatně zdokonalený postup, zavedený do praxe