Digitalizace rehabilitační péče dětí s hybnými poruchami založené na rozšířené realitě - TQ01000031

Cílem projektu je vytvořit digitální systém rehabilitace centrálních hybných poruch založené na kognitivně psychologických (top-down) přístupech s využitím technologie rozšířené reality (AR) u dětí.

Doba řešení: 9/2023 - 8/2026

Program: TAČR Sigma

Rozpočet projektu: 8.896 tis.

Hlavní řešitel: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

Partneři: XR Institute s.r.o., Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta

Anotace: Cílem projektu je vytvořit digitální systém rehabilitace centrálních hybných poruch založené na kognitivně psychologických (top-down) přístupech s využitím technologie rozšířené reality (AR) u dětí. Řešení projektu podpoří profesně orientovanou digitální gramotnost pracovníků v rehabilitačních zařízeních v ČR. V aplikovaném výzkumu budou vyvíjeny softwary pro trénink jemné a hrubé motoriky, posturální kontroly a chůze v prostředí AR u 8 až 15letých dětí s hybnými poruchami a ověřovány v praxi rehabilitačních pracovníků. Projekt cílí na modernizaci a zvýšení efektivity práce pracovníků v rehabilitačních zařízeních v ČR. Projekt vychází z interdisciplinární přístupu s využitím poznatků psychologie, psychomotoriky, dětské neurologie a transferu technologií.

Projekt TQ01000031 Digitalizace rehabilitační péče dětí s hybnými poruchami založené na rozšířené realitě je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu SIGMA. logolink_SIGMA_CZ_mini.png