BOZP ve virtuální realitě – 11-S4-2021-VUBP

Hlavním cílem projektu je zefektivnění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oblasti BOZP s využitím virtuální reality. V projektu je vytvářena řada vzdělávacích softwarových aplikací v konkrétních oblastech zdravotnictví a dílčím způsobem též v oblasti sociálních služeb.

Doba řešení: 6/2021 - 12/2023

Program: Ministerstvo práce a sociálních věcí – institucionální podpora

Rozpočet projektu:

Hlavní řešitel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Partneři: XR Institute s.r.o.

Anotace: Hlavním cílem projektu je zefektivnění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oblasti BOZP s využitím virtuální reality. V projektu je vytvářena řada vzdělávacích softwarových aplikací v konkrétních oblastech zdravotnictví a dílčím způsobem též v oblasti sociálních služeb. Vzdělávací software bude formou věrohodně zpracovaných situací/postupů z prostředí zdravotnických zařízení zajišťovat osvojení znalostí a dovedností v oblasti BOZP, díky kterému bude dosaženo zvýšení znalostí a dovedností v dané problematice a s tím spojené snížení počtu pracovních úrazů a dalších negativních dopadů souvisejících s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi. Součástí výzkumného úkolu je i provedení analytického zpracování a zhodnocení účinnosti školení. Ze světových studií je zřejmé, že virtuální realita vykazuje kvalitní výsledky z pohledu zapamatování obsahu školení, ale také z pohledu možné autonomie řešení. Hodnocení účinnosti pak bude sledovat parametry jako je schopnost zapamatování obsahu ve vztahu ke snížení pracovních úrazů nebo zvýšení efektivity zdravotnického personálu způsobené možnou autonomií řešení, konkrétně pak stupeň vytížení zkušeného personálu, který za běžných podmínek školení musí zaškolovat měně zkušené nebo nově příchozí kolegy.

Výstupy projektu: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/aktualne-resene-projekty/?id=126