Řešené projekty

Vývoj softwarové platformy pro distanční správu aplikací ve virtuální realitě - FX04030040_3287

Cílem projektu je vývoj softwarové platformy pro vzdálenou správu aplikací virtuální reality a headsetů.

Inovativní systém využití virtuální reality a simulovaných modelových případů bezpečnostního charakteru usnadňující výcvik a reakci příslušníků policie v rizikových situacích - VK01020196

Projekt je zaměřen na vytvoření strukturovaného systému v oblasti výcviku a reakcí v rizikových situacích zasahujících příslušníků PČR za využití virtuální reality a bude rozdělen do 2 základních modulů, které budou simulovat reálné situace v činnosti příslušníků PČR.

Školení záchranného systému ve virtuální realitě - FX02030032

Cílem projektu je vývoj VR aplikací pro vzdělávání a trénink příslušníků složek integrovananého záchraného systému.

BOZP ve virtuální realitě – 11-S4-2021-VUBP

Hlavním cílem projektu je zefektivnění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oblasti BOZP s využitím virtuální reality. V projektu je vytvářena řada vzdělávacích softwarových aplikací v konkrétních oblastech zdravotnictví a dílčím způsobem též v oblasti sociálních služeb.

Virtuální a rozšířená realita ve výrobě - CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019702

Cílem projektu bylo rozšíření služeb společnosti o optimalizaci pracovišť v přípravných fázích jejich tvorby s pomocí technologie virtuální reality.

Využití virtuální reality ve zdravotnictví pro oblast léčebné rehabilitace – IN-VR-2021-321

Aplikace vyvinuté v tomto interním projektu cílí na zlepšení života či zdravotního stavu pacientů v pooperačních stavech, po úrazech, onkologických pacientů nebo pacientů s diagnostikovaným autismem, demencí či svalovou atrofií.

Load more