BrAIn - BRinging Artificial INtelligence towards SMEs - DRP0200025

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v podunajském regionu díky představení potenciálu umělé inteligence a dalších digitálních technologií, které usnadní jejich transformaci v rámci principů průmyslu 4.0.

Doba řešení: 1/2024 - 6/2026

Program: Interreg Danube Region

Rozpočet projektu: 1.874.990 EUR (46.874 tis. Kč)

Hlavní řešitel: Pannon Business Network Association, Maďarsko

Partneři: XR Institute s.r.o. (CZ), ITC – Innovation Technology Cluster Murska Sobota (SI), Steinbeis 2i GmbH (DE), Foundation Cluster Information and Communication Technologies (BG), West Regional Development Agency (RO), PROUNION (SK), Business Upper Austria (AT), University of Belgrade - School of Electrical Engineering (RS), Organization for Entrepreneurship Development (MD), Information Society Development Institute (MD)

Anotace: Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v podunajském regionu díky představení potenciálu umělé inteligence a dalších digitálních technologií, které usnadní jejich transformaci v rámci principů průmyslu 4.0. Tohoto cíle bude dosaženo mimo jiné využitím výstupů z dříve realizovaných projektů, školením, testováním prostřednictvím pilotních projektů a aplikací nových řešení s využitím umělé inteligence, jak je uvedeno v Bílé knize EUSDR AI. Projekt se také zaměřuje na podporu vývoje aplikací řízených umělou inteligencí k překonání překážek mezinárodního hodnotového řetězce. Projektový partneři navrhnou konkrétní řešení využívající prvky AI ke zmírnění aktuálních výzev ve třech sektorech, kterými je výroba, zemědělsko-potravinářský průmysl, zdravotnický průmysl, za současného zohlední ekonomické, environmentální a sociální udržitelnosti.

Projektový web: https://interreg-danube.eu/projects/brain

BrAIn logo_mini.png