Laboratoř ergonomie

Naše laboratoř ergonomie a ochrany zdraví při práci disponuje certifikací Státního zdravotního ústavu. S využitím posledních moderních technologií posouváme výzkum v ergonomii na novou úroveň.

CERTIFIKACE

Jsme autorizovaná ergonomická laboratoř, která disponuje významnými odborníky na poli ergonomie, fyziologie, bezpečnosti práce a průmyslového inženýrství. Díky kombinaci dlouholetých zkušeností a hlubokých znalostí členů našeho týmu dosahujeme těch nejlepších výsledků.

Jako laboratoř disponujeme těmito autorizačními sety:

• I07 - Měření a posouzení celkové fyzické zátěže

• I08 - Měření a posouzení lokální svalové zátěže

• I09 - Ergonomie pracovního místa osvedceni_300_170.png Číslo osvědčení o autorizaci: F0050101521

Osvědčení o autorizaci naleznete zde: autorizace XR Institute s.r.o.

Více informací: https://szu.cz/sluzby/autorizace/program-autorizace/seznam-autorizovanych-laboratori/

Naši zaměstnanci splňují ty největší profesní požadavky v České republice. Jedná se o profesní kvalifikaci: 39-009-N Specialista v ergonomii, podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více informací: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1384-Specialista_v_ergonomii

Veškeré služby spojené s autorizovaným měřením či odborným hodnocením vykonáváme pod záštitou obchodní společnosti CIE Ergonomy s.r.o. - https://cie-group.cz/ergonomy/

V případě zájmu nás kontaktujte:

Ing. Martin Kába, Ph.D.

email: [email protected]

tel: +420 774 337 899

NAŠE SLUŽBY

Kategorizace prací a analýza rizik

Analýza rizik a kategorizace prací je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele a je určena vyhláškou č. 432/2003 Sb. Zařazení pracovního výkonu do příslušné kategorie určuje, jak velká je pravděpodobnost zdravotních rizik při výkonu dané práce. S naším autorizovaným měřením a odborným hodnocením precizně zkategorizujeme fyzickou zátěž na jednotlivých pracovních pozicích. Vaše pracoviště je naší prioritou, a proto se věnujeme důkladné ergonomické analýze, která identifikuje potenciální rizika a navrhne vhodná opatření pro zlepšení pracovního prostředí. Zlepšením ergonomie a snížením zátěže zvýšíme komfort vašich zaměstnanců a současně minimalizujeme riziko pracovních úrazů či nemocí z povolání.

Autorizované měření fyzické zátěže

Provádíme autorizované měření celkové fyzické zátěže, lokální svalové zátěže a ergonomie pracovního místa (pracovních poloh). Veškerá měření jsou prováděna s pečlivostí a důrazem na platné metodické pokyny a autorizační sety. Výsledky měření vám předáme během ergonomického workshopu, kde společně prodiskutujeme specifické potřeby vaší organizace a navrhneme vhodná racionalizační řešení. Pomáháme firmám dosáhnout optimálního pracovního prostředí, které podporuje pohodu zaměstnanců a zvyšuje jejich produktivitu.

Odborné hodnocení fyzické zátěže

Naše služby odborného hodnocení pracoviště jsou určeny pro posouzení rizikových faktorů celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž a ergonomie pracovního místa (pracovní poloha). Zaměstnavatelé mohou od 1. 5. 2020 dle zákona č. 205/2020 Sb. zařadit práce do 2. kategorie na základě odborného hodnocení pracoviště. S našimi odbornými hodnoceními získáte komplexní přehled o fyzické zátěži na pracovišti a jasná doporučení, jak racionalizovat a zlepšit pracovní podmínky. Naše doporučená opatření vám umožní efektivně reagovat na identifikovaná rizika a minimalizovat možná zdravotní rizika pro vaše zaměstnance.

Ergonomický audit

Provedeme kompletní prohlídku a analýzu provozu včetně pracovních postupů a administrativního zajištění pracoviště. Definujeme skupiny pracovišť, ve kterých určíme jejich rizikové faktory. Výsledkem auditu je seznam rizikových pracovišť a seznam doporučených nápravných opatření. Naše expertní doporučení vám pomohou lépe pochopit, jak zvýšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jak správně optimalizovat fungování pracoviště. Navíc vám v rámci našich služeb také doporučíme, která pracoviště je vhodné autorizovaně změřit či odborně zhodnotit.

Kompenzace fyzické a psychické zátěže

Specializovaný fyzioterapeutický program „prevence nemocí z povolání a kompenzace pracovní zátěže“ je vhodným zaměstnaneckým benefitem. Nosným prvkem programu je rehabilitace s fyzioterapeutem přítomným přímo na pracovišti v rámci pracovní doby. Kromě diagnostiky a rehabilitace zajistíme také ergonomický dohled a edukaci zaměstnanců v této oblasti.

Školení ergonomie

Naše školení jsou navržena tak, aby vás seznámila s nejnovějšími principy a technikami ergonomie, které jsou klíčové pro snižování rizika a zároveň zvyšování efektivity pracovních procesů. V rámci školení se zaměřujeme na specifické potřeby průmyslových podniků, abychom poskytli praktické nástroje a know-how pro optimalizaci pracovních postupů a návrhu ergonomicky přizpůsobených pracovišť. Představíme vám nejlepší postupy a osvědčené strategie, které vám pomohou dosáhnout nejen vyšší produktivity, ale také lepší pohody a spokojenosti vašich zaměstnanců. Nabízíme možnost tvorby školení na míru vašim specifickým potřebám a požadavkům. S naším individualizovaným přístupem ke školení ergonomie v průmyslových podnicích získáte školení, které je plně přizpůsobeno vašemu odvětví, pracovním procesům a zaměstnancům.

LABORATORNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vlastníme nejmodernější příslušenství pro hodnocení rizikových ergonomických faktorů na pracovišti. Mezi naše hlavní laboratorní příslušenství patří:

EMG Holter (GETA)

Klíčové vybavení naší laboratoře. Přístroj k měření lokální svalové zátěže pomocí metody integrované elektromyografie. Umožňuje celosměnový záznam ze čtyř EMG signálů a pulsní frekvence vypočtené z jednosvodového EKG. Paměťová kapacita holteru umožňuje zaznamenávat data ze všech kanálů po dobu 17-ti hodin. Po ukončení měření jsou data přenesena do počítače a vyhodnocena ve speciálním softwaru.

Motion Capture oblek Perception Neuron Studio Inertial System

Kinematický oblek pro snímání polohy člověka v reálném čase. Obsahuje celkem 17 polohových senzorů. Jako přídavné zařízení využíváme Motion Capture rukavice Perception Neuron Studio Gloves obsahující 6 polohových senzorů pro hodnocení úchopů či simulaci gest.

Tenzometr PDN-20

Tenzometrická sada pro měření tažných a tlačných sil.

Dynamometry Jamar PLUS+

Sada siloměrů od společnosti JAMAR se využívá především pro měření síly stisku nebo sil vyvíjených prsty ruky při montáži. Sada se skládá z JAMAR Plus+ digitálního ručního siloměru (do 90 kg) a JAMAR digitálního prstového siloměru (do 15 kg).

Hodinky Polar M430 GPS a Polar Vantage M2 se srdečním pásem

Hodinky a srdeční pás pro měření tepové frekvence pracovníků.

ergo lab tech.png