Laboratoř ergonomie

Naše laboratoř ergonomie a ochrany zdraví při práci disponuje certifikací Státního zdravotního ústavu. S využitím posledních moderních technologií posouváme výzkum v ergonomii na novou úroveň.

Certifikace

Jsme Autorizovaná laboratoř ergonomie a ochrany zdraví při práci – máme tyto autorizační sety pro fyziologii a psychologii práce:

• I07 - Měření a posouzení celkové fyzické zátěže

• I08 - Měření a posouzení lokální svalové zátěže

• I09 - Ergonomie pracovního místa

Číslo osvědčení o autorizaci: F0050101521

Více informací: https://szu.cz/sluzby/autorizace/program-autorizace/seznam-autorizovanych-laboratori/

Naši zaměstnanci splňují ty největší profesní požadavky v České republice. Jedná se o profesní kvalifikaci: 39-009-N Specialista v ergonomii, podle zákona č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více informací: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1384-Specialista_v_ergonomii

EMG Holter (GETA)

Klíčové vybavení naší laboratoře. Přístroj k měření lokální svalové zátěže pomocí metody integrované elektromyografie. Umožňuje celosměnový záznam ze čtyř EMG signálů a pulsní frekvence vypočtené z jednosvodového EKG. Paměťová kapacita holteru umožňuje zaznamenávat data ze všech kanálů po dobu 17-ti hodin. Po ukončení měření jsou data přenesena do počítače a vyhodnocena ve speciálním softwaru.

Motion Capture oblek Perception Neuron Studio Inertial System

Kinematický oblek pro snímání polohy člověka v reálném čase. Obsahuje celkem 17 polohových senzorů. Jako přídavné zařízení využíváme Motion Capture rukavice Perception Neuron Studio Gloves obsahující 6 polohových senzorů pro hodnocení úchopů či simulaci gest.

Tenzometr PDN-20

Tenzometrická sada pro měření tažných a tlačných sil.

Dynamometry Jamar PLUS+

Sada siloměrů od společnosti JAMAR se využívá především pro měření síly stisku nebo sil vyvíjených prsty ruky při montáži. Sada se skládá z JAMAR Plus+ digitálního ručního siloměru (do 90 kg) a JAMAR digitálního prstového siloměru (do 15 kg).

Hodinky Polar M430 GPS se srdečním pásem

Hodinky a srdeční pás pro měření tepové frekvence pracovníků.

ergo lab tech.png