Využití virtuální reality ve výuce na základních školách – IN-VR-2021-322

Zaujmout žáky a pomoci jim s pochopením učiva interaktivní hranou formou to bylo cílem tohoto projektu, ve kterém byla vyvinuta série šesti aplikací virtuální reality tematicky orientované do hodin chemie, zeměpisu a fyziky.

Doba řešení: 2021

Program: interní výzkum

Rozpočet projektu: vlastní financování

Hlavní řešitel: XR Institute s.r.o.

Partneři: nejsou

Anotace: Výsledné VR aplikace jsou určeny pro vzdělávání žáků 2. stupně základních škol, v tématech chemie, zeměpisu a fyziky. Softwary slouží k představení experimentů a pokusů, které je (z důvodu bezpečnosti žáků nebo nedostatečného vybavení laboratoře na základních školách) nemožné provádět naživo. V případě chemie jde o pokusy s dehydratací cukru, spalováním ocelové vlny a reakcí alkalických kovů s ohněm a vodou. Cílem aplikací je představit žákům chemický pokus interaktivní hravou formou a pomoci jim tak s pochopením učiva v dané oblasti. V oblasti zeměpisu a fyziky se aplikace zaměřují na pojmy o sluneční soustavě, planetách a gravitačních silách.

Software vznikl v přímé souvislosti s řešením interního projektu “Využití virtuální reality ve školství pro podporu výuky” za podpory Centra robotiky ze Správy informačních technologií města Plzně (projekt č. IN-VR-2021-321).