Využití virtuální reality ve zdravotnictví pro oblast léčebné rehabilitace – IN-VR-2021-321

Aplikace vyvinuté v tomto interním projektu cílí na zlepšení života či zdravotního stavu pacientů v pooperačních stavech, po úrazech, onkologických pacientů nebo pacientů s diagnostikovaným autismem, demencí či svalovou atrofií.

Doba řešení: 2021

Program: interní výzkum

Rozpočet projektu: vlastní financování

Hlavní řešitel: XR Institute s.r.o.

Partneři: nejsou

Anotace: Série několika aplikací virtuální reality je zaměřena na rozvoj jemné či hrubé motoriky, zlepšení mobility krční páteře nebo je učena k aktivizaci pacientů. Software pomáhá uživatelům například zlepšovat nebo alespoň udržovat základní kognitivní funkce, konkrétně se zaměřením na koordinaci ruka-oko prostřednictvím kognitivního tréninku v prostředí virtuální reality. Jiné aplikace jsou zaměřené na zlepšení mobility ramenního kloubu. Terapeuticko-relaxační místnosti v prostředí virtuální reality pak představují aplikace Snoezelen. Oproti běžné formě rehabilitace, využívá rehabilitace v prostředí virtuální reality velmi výrazně herních prvků za účelem zvýšení motivace ke cvičení a efektivně aplikovaného pain managementu.