Virtuální a rozšířená realita ve výrobě - CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019702

Cílem projektu bylo rozšíření služeb společnosti o optimalizaci pracovišť v přípravných fázích jejich tvorby s pomocí technologie virtuální reality.

Doba řešení: 6/2020 - 5/2022

Program: OP PIK – Partnerství znalostního transferu

Rozpočet projektu: 3.415 tis.

Hlavní řešitel: XR Institute s.r.o.

Partneři: Západočeská univerzita v Plzni

Anotace: Tento projekt byl realizován v rámci partnerství znalostního transferu se Západočeskou univerzitou v Plzni. Cílem projektu bylo rozšíření služeb společnosti o optimalizaci pracovišť v přípravných fázích jejich tvorby s pomocí technologie virtuální reality. Nově konstruovaná pracoviště tak budou moci být ověřena z pohledu ergonomie a metod průmyslového inženýrství (např. 5S) a případně modifikována ještě před jejich uvedením do provozu tak, aby splňovala všechny potřebné parametry. Díky tomu již nebude potřeba provádět dodatečné úpravy v průběhu výroby. V navazující fázi projektu pak byly pro takto odladěná pracoviště generovány pracovní instrukce a návodky ve virtuální nebo rozšířené realitě.

Výstupy projektu: R - software