Cost benefit analýza ergonomických projektů – IN-ER-2019-722

Tento projekt byl zaměřen na vytvoření softwarové aplikace, pomocného nástroje, pro hodnocení rentability ergonomických projektů na základě ekonomické analýzy přínosů a nákladů.

Doba řešení: 2019

Program: interní výzkum

Rozpočet projektu: vlastní financování

Hlavní řešitel: XR Institute s.r.o.

Partneři: nejsou

Anotace: Předmětem výzkumu bylo vytvoření podpůrného softwarového modulu pokrývajícího potřeby většiny průmyslových podniků. Cost benefit analysis (analýza přínosů a nákladů) je v tomto modulu zaměřena na oblast ergonomie. Podpůrný nástroj slouží pro analýzu a diferenciaci nákladů a přínosů ergonomie. Tato verze podpůrného nástroje byla vytvořena především pro výpočet a vizualizaci přínosů a nákladů před a po zavedení ergonomického řešení. Nástroj je využitelný také pro predikci vhodnosti nasazení ergonomického programu do společnosti tam, kde je možné provedení vyčíslení investice do případných nápravných opatření.